Το Social Sciences and Humanities Open Marketplace είναι ένας κεντρικός κόμβος που συγκεντρώνει και πλαισιώνει πόρους για τις ερευνητικές κοινότητες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών: εργαλεία, υπηρεσίες, εκπαιδευτικό υλικό, σύνολα δεδομένων, δημοσιεύσεις και ροές εργασίας.

Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι μπορούν να βρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με εργαλεία λογισμικού, σχετικές δημοσιεύσεις, σύνολα δεδομένων και ροές εργασίας που υποστηρίζουν την έρευνα σε πολλές πτυχές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Η υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Social Sciences and Humanities Open Cloud (2019-2022) και παραδόθηκε στο κοινό με τη λήξη του έργου τον Απρίλιο του 2022. Στόχος του έργου ήταν να αποτυπώσει τις προτεραιότητες για τη διάθεση των καλύτερων δυνατών πόρων σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ήδη διαθέσιμοι και εκείνων που παρουσιάζονται μέσω της πύλης EOSC Portal Marketplace.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.