Το εργαστήριο TwinTalks: Understanding Collaboration in DH, εκπαιδευτική/ερευνητική πρωτοβουλία των δύο ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών CLARIN και DARIAH, με έμφαση φέτος στην απομακρυσμένη συνεργασία, διοργανώνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου DH 2023 Η συνεργασία ως ευκαιρία (Collaboration as Opportunity), που θα διεξαχθεί 10-14 Ιουλίου στο Γκρατς της Αυστρίας από την Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO).

Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της δυναμικής του πεδίου των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπου ερευνητές, καθηγητές ή/και επαγγελματίες προερχόμενοι από διαφορετικούς – αλλά συχνά επικαλυπτόμενους– τομείς, συνεργάζονται εξ αποστάσεως για την επίλυση ερευνητικών ζητουμένων. Στοχεύει ακόμα να διερευνήσει πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ερευνητών των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των επαγγελματιών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ειδικών στα ψηφιακά μέσα μπορεί να συμβάλλει, ώστε να γίνει η εξ αποστάσεως συνεργασία μεταξύ των επί μέρους κλάδων πιο αποτελεσματική, πιο δημιουργική και καινοτόμος, πιο συμπεριληπτική και ανταποδοτική για όλους τους συμμετέχοντες.

Η πρόσκληση αφορά σε όλες τις πτυχές και τα στάδια της συμμετοχής σε εξ αποστάσεως συνεργατική έρευνα και διδασκαλία στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων και των λύσεων που δόθηκαν. Δεκτά επίσης κείμενα θέσεων σχετικά με τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως συνεργασίας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/ykmfwp6w