Με επιτυχία οργανώθηκε στη Βουδαπέστη η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής DARIAH (DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?), από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2023.

Θέμα της συνάντησης, τα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς ως ερευνητικά δεδομένα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και τι συνεπάγεται αυτό στην πράξη. Οι συλλογές σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Ανθρωπιστικών Επιστημών εδώ και αιώνες. Ωστόσο, με την τρέχουσα εστίαση στην έρευνα που βασίζεται σε δεδομένα, στη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων και στον κύκλο ζωής τους, με ποιους τρόπους πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά τις συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς ως δεδομένα;

Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε μεταξύ άλλων μία εναρκτήρια κεντρική ομιλία  από τον Thomas Padilla (Deputy Director at the Archiving and Data Services of the Internet Archive) σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στις βιβλιοθήκες, δύο πάνελ, δώδεκα θεματικές συνεδρίες, συναντήσεις ομάδων εργασίας και παρουσίαση πόστερ. Σκοπός τους ήταν να προσεγγιστούν πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα όπως τι σημαίνει για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να παρέχουν πρόσβαση στις συλλογές τους ως δεδομένα, η ποιότητα και διαχείριση των δεδομένων για την Πολιτιστική Κληρονομιά, νέοι τρόποι πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα, ποιες διαφορετικές ροές εργασίας χρειάζεται να εφαρμοστούν για ψηφιοποιημένα και ψηφιακά γεννημένα σύνολα δεδομένων και αν μπορούμε να σκεφτούμε ένα συνεχές ερευνητικών δεδομένων για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον απολογισμό της συνάντησης: recap-of-the-annual-event-2023-cultural-heritage-data-as-humanities-research-data

Ελληνική συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση

Ακαδημία Αθηνών

  • Συναντήσεις ομάδων εργασίας (working groups)

Διοργάνωση από την ΑΑ συνάντησης της ομάδας εργασίας Thesaurus Maintenance (WG Thesaurus Maintenance). Η συνάντηση που είχε αξιοσημείωτη συμμετοχή περιέλαβε παρουσίαση του μεταθησαυρού Backbone και των πρόσφατων δραστηριοτήτων της ομάδας (Ε. Γουλή) και ερευνητικά σενάρια χρήσης του στην ιστορική προσωπογραφία (Γ. Τζεδόπουλος), τα στερεότυπα φύλου στη χρήση της γλώσσας (Ε. Τσουλουχά) και την ανάλυση λογοτεχνικών έργων (Π. Καλαφατά). Δείτε την ατζέντα της συνάντησης TMWG-Budapest-agenda

Συμμετοχή της ΑΑ στην ομάδα εργασίας Theatralia (WG Theatralia)

Συμμετοχή της ΑΑ στην ομάδα εργασίας ELDAH (WG ELDA)

Ακαδημία Αθηνών και ΕΠΙΣΕΥ

Η ΑΑ (Γ. Τζεδόπουλος, Μ. Σπηλιωτοπούλου) και το ΕΠΙΣΕΥ (Γ. Στάμου, Α. Χορταράς) συμμετείχαν με το poster From Dataset to Knowledge Graph: The “Chronology of Events 1940-1944” at the Academy of Athens. Παρουσιάστηκε η επεξεργασία της βάσης δεδομένων της συλλογής της ΑΑ Χρονολόγιο Γεγονότων 1940-1944 με τη συγκρότηση ευρετηρίων και βάσεων δεδομένων μέσω γράφου γνώσης που συγκροτεί διασυνδεδεμένες παρουσιάσεις της συλλογής μέσω εργαλείου mapping. Η παρουσίαση προσείλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον.

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Οι συνεργάτες του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά συμμετείχαν στα όργανα της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH-EU και στις σχετικές συναντήσεις και παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δουλειάς στις εργασίες του συνεδρίου. Ειδικότερα:

  • Η Αγιάτη Μπενάρδου ως Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH-EU συμμετείχε στις επιμέρους συναντήσεις οργάνων του DARIAH, όπως το Επιστημονικό Συμβούλιο και την Joint Research Committee (JRC), ενώ συντόνισε μία συνεδρία και παρουσίασε τα Regional Hubs στη στρογγυλή τράπεζα των τριών Διευθυντών του DARIAH.

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και Ακαδημία Αθηνών

Οι  Μ. Ηλβανίδου (ΕΚ Αθηνά/ΙΠΣΥ), Β. Ντρίτσου (ΕΚ Αθηνά/ΙΠΣΥ), Μ. Γαβριηλίδου (ΕΚ Αθηνά/ΙΕΛ), Κ. Πουλή (ΕΚ Αθηνά/ΙΠΣΥ), Γ. Τζεδόπουλος (ΑΑ) και Η. Σουγιουτζόγλου (ΑΑ) παρουσίασαν σε πόστερ τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας μέσω ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Ψηφιακό Τοπίο”. Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει τους τρόπους εργασίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της πανδημίας, για την καλύτερη κατανόηση των τρεχουσών τάσεων και αναγκών και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό για το μέλλον.

Η ετήσια συνάντηση του 2024 θα γίνει στη Λισαβόνα, 18 – 21 Ιουνίου με θέμα: Workflows

Δείτε από τη βιντεοθήκη του DARIAH

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη

Αφίσα: From Dataset to Knowledge Graph: The “Chronology of Events 1940-1944” at the Academy of Athens

Αφίσα: The “Digital Landscape” in Greece Web Survey

Τζεδόπουλος Γ., “A historian’s perspective: Composing a prosopographical corpus”

Καλαφατά Π., “Using a spesialised thesaurus to analyse literary works”

Booklet of Abstracts: https://zenodo.org/record/8340671

Φωτογραφίες από την εκδήλωση