Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια συνάντηση του DARIAH  (DARIAH Annual Event 2020), που λόγω της πανδημίας Covid-19 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν οι Scholarly Primitives, οι ακαδημαϊκές θεμελιακές αρχές που διατυπώθηκαν από τον John Unsworth με σκοπό να αποτυπώσουν τη ροή εργασιών, τις λειτουργίες που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

 Αυτήν τη χρονιά η διάρκεια της ετήσιας συνάντησης διευρύνθηκε χρονικά με συναντήσεις των ομάδων εργασίας, σεμινάρια και ανακοινώσεις που ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου (βλ. DARIAH Annual Event sessions). Οι εργασίες της συνάντησης κορυφώθηκαν 10-13 Νοεμβρίου, με έξι ανακοινώσεις και την κεντρική ομιλία του John Unswort, μια διαδικτυακή έκθεση (poster exhibition) που περιλάμβανε 19 αφίσες και demos, καθώς και δύο εκδηλώσεις επίσημης έναρξης και λήξης της διοργάνωσης. Με πάνω από 300 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, η φετινή συνάντηση στέφθηκε από επιτυχία και έδωσε την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συζητήσεις  και αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας του DARIAH.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://dariah-ae-2020.sciencesconf.org/

Ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος ήταν:

  • BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus federation. Η συμμετοχή της ομάδας εργασίας Thesaurus Maintenance Working Group, που διευθύνουν η Ακαδημία Αθηνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στη διαδικτυακή έκθεση (poster exhibition) με αφίσα και διασυνδεδεμένο βίντεο με τίτλο BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus federation. Στόχος της συμμετοχής υπήρξε η ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων χρήσης του μεταθησαυρού ΒackΒone Thesaurus (BBT), τον οποίον έχουν αναπτύξει και επιμελούνται επιστημονικά.
  • Integrating archival materials for the study of the turbulent Greek 40s. Θέμα της ανακοίνωσης η υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας για τη δεκαετία του 1940, την οποία αναπτύσσει η ερευνητική υποδομή Aπολλωνίς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση απέσπασε εύφημο μνεία κατά τη διοργάνωση.
  • DH process graphsΤο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (ΜΟΨΕ) συμμετείχε στη διοργάνωση συνάντησης συνεργασίας (synergy session) κατά την οποία συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργειών μεταξύ διαφορετικών ομάδων εργασίας (working groups) του DARIAH με σκοπό την αποτύπωση σε σημασιολογικό γράφο των ψηφιακών μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πεδία της έρευνας στον χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. 
  • Η Ακαδημία Αθηνών και το ΕΚ Αθηνά (ΜΟΨΕ) συμμετείχαν επίσης στη συντονιστική σύσκεψη των προϊσταμένων των ομάδων εργασίας (Working Group chairs meeting) όπου, μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της δραστηριότητας των ομάδων εργασίας κατά το 2020, παρουσιάστηκε αναφορά για τις υπηρεσίες του DARIAH EU, η πλατφόρμα ακαδημαϊκών blogs για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες Hypotheses και ο σχεδιασμός χρηματοδότησης για το 2021.

Η ετήσια συνάντηση του 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ενώ η συνάντηση του 2022 θα λάβει χώρα στην Αθήνα.

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη

Goulis, H., Tsouloucha, E., “BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus federation

Dritsou, V., M. Ilvanidou, I. Despotidou, V. Liakopoulou, K. Vourvachaki, P. Constantopoulos, “Integrating archival materials for the study of the turbulent Greek 40s

Constantopoulos, P., G. Artopoulos, C. Dallas, P. Hacigüzeller, “Process graphs

Αφίσα, “BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus federation

Booklet of Abstracts, “DARIAH Virtual Annual Event 2020: Scholarly Primitives.Book of Abstarcts

Δείτε στη βιντεοθήκη

Γουλή Ε., Κατσιαδάκη Ε., Τζεδόπουλος Γ., Χρυσοβιτσάνος Γ., Βερναρδάκη Ε., Καλαφατά Π., “BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus