ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
06/10/2022

Διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ερωτηματολόγιο
Υποβολή μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022

Η Ακαδημία Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διεξάγουν διαδικτυακή έρευνα με στόχο την καταγραφή των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 […]

Περισσότερα
09/03/2020

Ελληνική Επανάσταση: Δημιουργία θεματικής ερευνητικής υποδομής

Ερωτηματολόγιο
Υποβολή μέχρι 3 Μαΐου 2020

Στο πλαίσιο του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η Ακαδημία Αθηνών συντάσσει μελέτη για τη δημιουργία θεματικής ερευνητικής υποδομής με αντικείμενο την Ελληνική Επανάσταση. Ο πρώτος στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Η διάδοση των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών έχει συμβάλει στην […]

Περισσότερα
20/07/2017

PARTHENOS training survey: Embedding Research Infrastructures into Higher Education Curricula

Ερωτηματολόγιο
Υποβολή μέχρι 31 Ιουλίου 2017

H ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή PARTHENOS (Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies), που στόχο έχει την υποστήριξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά μέσω ευφυϊών και καινοτόμων εργαλείων και την […]

Περισσότερα
15/06/2015

Μητρώο Προγραμμάτων Διδασκαλίας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Ερωτηματολόγιο
Υποβολή μέχρι 28 Ιουνίου 2015

Digital Humanities Course Registry

Στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR η ομάδα DARIAH του Πανεπιστημίου Αθηνών συλλέγει πληροφορίες για τα πανεπιστημιακά προγράμματα διδασκαλίας στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities ή DH), που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν κατά τα ακαδημαϊκά έτη […]

Περισσότερα
14/06/2010

Αντιλήψεις της κοινότητας των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα

Ερωτηματολόγιο Δικτύου ΔΥΑΣ
Ακαδημία Αθηνών
Προπαρασκευαστική φάση DARIAH-GR/ΔΥΑΣ (2009-2011)

Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε τη συνδρομή σας, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, στο πλαίσιο έρευνας με στόχο την καταγραφή της κατάστασης σχετικά με τις ερευνητικές υποδομές και δραστηριότητες στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα. Η […]

Περισσότερα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 442 δημοσιευμένα άρθρα.