Η Ακαδημία Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διεξάγουν διαδικτυακή έρευνα με στόχο την καταγραφή των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 σε αυτήν.

Το ερωτηματολόγιο και η έρευνα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN (ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ), που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα συνδράμουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Γλωσσική Τεχνολογία.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και δεν κρατούνται προσωπικά δεδομένα. Θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά για να το συμπληρώσετε.

Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε και να το υποβάλετε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022.