Η εισήγηση με θέμα «Η πινακοθήκη της ΑΣΚΤ στο ψηφιακό περιβάλλον μιας ερευνητικής μικρο-υποδομής» έλαβε χώρα στις 30/11/2020 στο πλαίσιο διαδικτυακής συνάντησης εργασίας σχετικά με τη θεματική δράση της Απολλωνίδας για τη Δεκαετία 1940. Η εισήγηση στρεφόταν γύρω από την ψηφιακή στρατηγική της ΑΣΚΤ και τη φυσιογνωμία την (ψηφιακής) Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ ως μιας ερευνητικής μικρο-υποδομής.