Η θεματική δράση για τη Δεκαετία του 1940 αποτελεί πρότυπη εφαρμογή με αντικείμενο την επεξεργασία, επιμέλεια και ευρετηρίαση των μεταδεδομένων ψηφιοποιημένων και ψηφιακών συλλογών και τεκμηρίων για τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα, καθώς και την υπαγωγή τους σε κοινή πλατφόρμα αναζήτησης.

Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στην προώθηση της ψηφιακής έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες και στη συγκρότηση εργαλείων, υπηρεσιών και καλών πρακτικών, σε συντονισμό με αντίστοιχα έργα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον η δράση αποσκοπεί να προσφέρει ένα περιβάλλον αρχειακής έρευνας για την ιστορία μιας ιδιαίτερα φορτισμένης περιόδου που έχει εξαιρετικά έντονη παρουσία στους μνημονικούς μετασχηματισμούς του παρελθόντος και στον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα. Το υλικό της δράσης αποτελείται σε πρώτη φάση από έξι ιστορικά αρχεία και οργανισμούς μνήμης, που διαθέτουν τεκμήρια τα οποία φωτίζουν διαφορετικές όψεις των γεγονότων της δεκαετίας 1940:

Ακαδημία Αθηνών

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας

Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι φορείς διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης του πρωτογενούς υλικού, ενώ επιτρέπουν στην υποδομή την επεξεργασία και ευρετηρίασή του, όπως και την εμφάνιση των μεταδεδομένων και ενός συνόλου ενιαίων θεματικών ευρετηρίων.

Δείτε επίσης την Συνάντηση εργασίας για τη θεματική δράση της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ για τη Δεκαετία 1940.

Επισκεφτείτε την θεματική μικροϋποδομή “Δεκαετία 1940” https://services.apollonis-infrastructure.gr/forties_thema.html