Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα.

Η ημερίδα αποτελεί την πέμπτη και τελευταία εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου Απολλωνίς: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.

Σχετικά:

Συχνά η ιστορική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει και να κατανοήσει φαινόμενα της συλλογικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, σε επίπεδο κοινοτήτων ή ολόκληρων κοινωνιών, με σκοπό να αποκαλυφθούν τα αίτια, οι παράγοντες επιρροής, οι διαδικασίες και οι επιδράσεις της κοινωνικής αλλαγής. Αυτό το είδος έρευνας μπορεί να υποστηριχθεί σε σημαντικό βαθμό εάν τα πρωταρχικά δεδομένα που αναφέρονται στις οντότητες, τα γεγονότα, τις συμπεριφορές και τις ιστορικές πηγές ενδιαφέροντος συλλέγονται, τεκμηριώνονται και ενοποιούνται συστηματικά. Η πρόκληση είναι να ολοκληρωθούν τα δεδομένα που εξάγονται από τις διαφορετικές πρωτογενείς και δευτερεύουσες πηγές με βάση ένα κοινό πρότυπο (μοντέλο) αναπαράστασης, ώστε στη συνέχεια να υποστηριχθεί η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των ενοποιημένων δεδομένων και των συσχετίσεων τους. Επί του παρόντος, λόγω της περιορισμένης χρήσης της τεχνολογίας πληροφορικής στην ιστορική έρευνα, αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται κυρίως λαμβάνοντας υπόψη μια εκ των προτέρων υπόθεση η οποία μειώνει σημαντικά τον πλούτο των πληροφοριών που συλλέγονται, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η μελλοντική αξιοποίηση των δεδομένων. Οι σημασιολογικές πρακτικές ενοποίησης δεδομένων αποτελούν τον ιδανικό τρόπο συγκέντρωσης και ολοκλήρωσης πληροφοριών κάτω από ένα κοινό μοντέλο αναπαράστασης, επιτρέποντας την καταγραφή και διατήρηση όλου του πλούτου των πληροφοριών που εξάγονται από τις πηγές και τα σχετικά δεδομένα προέλευσης.

Σε αυτή την ημερίδα θα διερευνήσουμε τις σχετικές προκλήσεις ολοκλήρωσης και ανάλυσης δεδομένων ιστορικής έρευνας, καθώς και τις δυνατότητες των διαθέσιμων τεχνολογιών και εργαλείων, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το πώς η σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα της ιστορικής έρευνας στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες και μια συζήτηση με ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πότε:

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, από τις 15:00 έως 18:00.

Πού:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυκά μέσω zoom. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Για ποιούς:

Στην συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η επιστημονική και φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και όποιος έχει ενδιαφέρον για την παραπάνω θεματολογία.

Πρόγραμμα:

*Το πρόγραμμα πιθανόν να τροποποιηθεί. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης για να κατεβάσετε την ΤΕΛΙΚΗ έκδοσή του.

15:00 | Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί

Παύλος Φαφαλιός, Δημήτρης Πλεξουσάκης, Μάρτιν Ντερ (ΙΠ, ΙΤΕ)

15:10 | Αξιοποίηση ποσοτικών στοιχείων και η συμβολή τους στην ποιοτική έρευνα

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (ΙΜΣ-ΙΤΕ)

15:30 | Ναυτιλία, ναυτικοί και ναυτότοποι υπό ψηφιακή καταγραφή και ανάλυση. Eρωτήματατα, πηγές και δεδομένα, και οι προκλήσεις του προγράμματος SeaLiT

Απόστολος Δελής (ΙΜΣ, ΙΤΕ)

15:50 | Η μελέτη των αντικειμένων ρωσικής θρησκευτικής τέχνης στα Βαλκάνια: θεωρητική προσέγγιση και υλοποίηση

Γιουλιάνα Μπόϊτσεβα (ΙΜΣ, ΙΤΕ)

16:10 | Σημασιολογικά δεδομένα και αναπαράσταση της ιστορικής γνώσης: το παράδειγμα της Οντολογίας LACRIMAHist

Μαρία Παπαδοπούλου, Μελίνα Ταμιωλάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

16:30 | Σε αναμονή σήματος από τα DH: Επιστημολογικοί και υλικοί συσχετισμοί για τις τεχνοεπιστημονικές κοινότητες Επιστήμης-Τεχνολογίας-Ιατρικής (ΕΤΙ) στην ελληνική κοινωνία, 1880-1940

Σπύρος Τζόκας (ΙΜΣ, ΙΤΕ), Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαϊδου

16:50 | Διάλειμμα

17:10 | Το Ψηφιακό Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ: Η εμπειρία από την πλευρά του ιστορικού

Ανδρέας Βούρτσης (ΙΜΣ-ΙΤΕ)

17:30 | Θεωρητικές προσεγγίσεις και ιστορική τεκμηρίωση των δεδομένων στην ιστορική έρευνα

Κατερίνα Δαλακούρα (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

17:50 | Ψηφιοποίηση, επιμέλεια και εξερεύνηση αρχειακών πηγών ναυτιλιακής ιστορίας

Κώστας Πετράκης (ΙΠ-ΚΠΠ, ΙΤΕ)

18:10 | Σημασιολογική τεκμηρίωση ερευνητικών δεδομένων και γνώσης στον τομέα της Ιστορίας της Τέχνης με το σύστημα SYNTHESIS

Παύλος Φαφαλιός (ΙΠ-ΚΠΠ, ΙΤΕ)

18:30 | Ανοιχτή Συζήτηση (Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις)

Συντονιστής: Παύλος Φαφαλιός

Επικοινωνία:

Δημήτρης Αγγελάκης: agelakis@ics.forth.gr

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ