ο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών.

Η ημερίδα αποτελεί τη δεύτερη εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου Απολλωνίς: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.

Σχετικά:

Η δημιουργία εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες, υπήρξε η δεδομένη πρακτική πλήθους ερευνητικών ομάδων στον τομέα των digital humanities για αρκετές δεκαετίες. Πολύ συχνά, οι βάσεις αυτές ήταν κλειστές και μόνο ο φορέας που τις δημιούργησε είχε πρόσβαση στο υλικό τους. Η δυνατότητα σύγκρισης, συμπλήρωσης, επιβεβαίωσης ή αναθεώρησης πληροφορίας μεταξύ αυτών των διαφορετικών βάσεων ήταν εξαιρετικά δύσκολη ή και ανύπαρκτη. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των δεδομένων και η ετερογένεια τους, η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης πόρων και δημοσιοποίησης των πληροφοριών από τον πολιτισμό και την επιστήμη στον Ιστό, σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων, ανέδειξε την σημασία και την χρησιμότητα της χρήσης σημασιολογικών και ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Η σύγχρονη επιστήμη γίνεται όλο και πιο συνεργατική και πολυεπιστημονική. Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την πληθώρα των δεδομένων που παράγονται για διαφορετικούς σκοπούς ή από διαφορετικές πηγές και προχωρά σε μια νέα φάση ενσωμάτωσης πλούσιων μεταδεδομένων σε πολύ μεγάλες υπηρεσίες συγκέντρωσης (όπως αποθετήρια). Οι μελετητές είναι διατεθειμένοι να δημοσιεύσουν τα δεδομένα τους, εφόσον καταγράφεται σωστά το νόημα τους και δίνεται η δυνατότητα να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν από τους συναδέλφους τους μέσω εργαλείων πληροφορικής. Ταυτόχρονα, τα ιδρύματα ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις για ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα για χρήση από την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα.

Προκειμένου να δημιουργηθούν σημασιολογικά δεδομένα από υπάρχουσες δομές δεδομένων, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν αντιστοιχίσεις μεταξύ των σχημάτων περιγραφής μιας υπάρχουσας δομής και μιας επιλεγμένης κοινής οντολογίας (οντολογία πυρήνα). Αυτές οι αντιστοιχίσεις περιγράφουν με τυπικό τρόπο την μετάβαση/μετάπτωση των δεδομένων από μία οποιαδήποτε βάση δεδομένων ως σημασιολογικά δεδομένα σύμφωνα με την επιλεγμένη οντολογία, μέσω κατάλληλων εργαλείων μετασχηματισμού δεδομένων.

Σε αυτή την ημερίδα θα διερευνήσουμε το ζήτημα της αντιστοίχισης των δεδομένων, τι είναι, πώς εκτελείται και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες και μια συζήτηση με ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική υποστήριξη χρηστών στα προαναφερθέντα ζητήματα.

Πότε:

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 15:00 έως 18:00.

Πού:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυκά μέσω zoom. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Για ποιούς:

Στην συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η επιστημονική και φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και όποιος έχει ενδιαφέρον για την παραπάνω θεματολογία.

Πρόγραμμα:

*Το πρόγραμμα πιθανόν να τροποποιηθεί. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης για να κατεβάσετε την ΤΕΛΙΚΗ έκδοσή του.

15:00 | Χαιρετισμοί

Δημήτρης Πλεξουσάκης, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΠ- ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

15:10 | Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομένων

Χρήστος Παπαθεοδώρου, ΕΚΠΑ

15:35 | Συλλέγοντας τεκμήρια, Ενοποιώντας δεδομένα: Μελέτες περίπτωσης από τα αποθετήρια Ιστορίας και Πολιτισμού του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών

Τζελίνα Χαρλαύτη, ΙΜΣ-ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σπύρος Τζόκας, ΙΜΣ-ΙΤΕ και ΕΚΠΑ

16:00 | Προβληματισμοί και Απαιτήσεις για την Ενοποίηση Βάσεων Δεδομένων του Νεοελληνικού θεάτρου

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, ΙΜΣ-ΙΤΕ

16:25 | Διάλειμμα

16:45 | Μετασχηματισμός Δεδομένων σε Σημασιολογικά Δεδομένα και μεγάλα Ευρωπαϊκά Έργα σε εξέλιξη

Μαρία Θεοδωρίδου, ΙΠ-ΙΤΕ

17:10 | Εργαλεία Μετασχηματισμού

Γιάννης Μαρκετάκης, ΙΠ-ΙΤΕ

17:30 | Συζήτηση – συμπεράσματα

Επικοινωνία:

Δημήτρης Αγγελάκης: agelakis@ics.forth.gr
Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ