Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η ημερίδα αποτελεί την τρίτη εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου Απολλωνίς: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.

Σχετικά:

Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης γνώσης είναι εκφρασμένο σε φυσική γλώσσα. Η χειρωνακτική εξόρυξη, συλλογή και διαχείριση δομημένης γνώσης από κείμενα είναι δύσκολη και δαπανηρή. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται τεχνικές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing), οι οποίες μπορούν να αυτοματοποιήσουν πολλές εργασίες ανάλυσης κειμένου και πλέον θεωρούνται απαραίτητες στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για να συμπληρώσουν τις λειτουργίες διαχείρισης δομημένου περιεχομένου ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού.

Σε αυτήν την ημερίδα, θα γίνει μια εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, στις βασικές εργασίες και εφαρμογές της, και εν συνεχεία θα γίνει μια επισκόπηση των εργασιών και εργαλείων για επεξεργασία της Ελληνικής Γλώσσας. Θα παρουσιαστούν κάποιες σύγχρονες προσεγγίσεις για εξόρυξη γνώσης από κείμενα (οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν βάσεις γνώσης που υπάρχουν), και για απάντηση ερωτήσεων φυσικής γλώσσας (Question Answering) επί βάσεων γνώσεων.
Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες και μια συζήτηση με ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πότε:

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 15:00 έως 18:00.

Πού:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυκά μέσω zoom. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Για ποιούς:

Στην συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η επιστημονική και φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και όποιος έχει ενδιαφέρον για την παραπάνω θεματολογία.

Πρόγραμμα:

*Το πρόγραμμα πιθανόν να τροποποιηθεί. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης για να κατεβάσετε την ΤΕΛΙΚΗ έκδοσή του.

15:00 | Χαιρετισμοί

Δημήτρης Πλεξουσάκης, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΠ- ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

15:10 | Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Αυτόματος εντοπισμός γραμματικών λαθών, ανάλυση συναισθήματος σε λογοτεχνικά έργα, εντοπισμός τοξικού λόγου σε συζητήσεις στο διαδίκτυο, ανάλυση μετα-πληροφορίας σε έργα τέχνης, απόδοση πατρότητας σε συγγραφικά έργα, και άλλα

Γιάννης Παυλόπουλος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

15:40 | Επισημείωση Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών Κειμένων: Μια άσκηση συνεργασίας μεταξύ ιστορικών μεθόδων και μεθόδων γλωσσικής επεξεργασίας

Χρήστος Παπαθεοδώρου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

16:05 | Γλώσσα και Νόημα: Υπολογιστική Σημασιολογία στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Στέργιος Χατζηκυριακίδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

16:30 | Διάλειμμα

16:40 | Επισκόπηση Εργασιών Τεχνικών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας στα Ελληνικά

Κατερίνα Παπαντωνίου, Γιάννης Τζίτζικας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΤΕ

17:05 | Η Αναζήτηση των Μεταβολών στη Χρήση της Δημοτικής Γλώσσας μέσα από τα Ψηφιακά Τεκμήρια: Η περίπτωση των αναγνωστικών βιβλίων (1ο μισό του 20ού αιώνα)

Ελευθερία Παπαστεφανάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

17:30 | Αξιοποιώντας Γνωσιακούς Γράφους για τον Εντοπισμό Οντοτήτων σε Κείμενα

Μιχάλης Μουνταντωνάκης, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

17:55 | Συζήτηση – συμπεράσματα

Επικοινωνία:

Δημήτρης Αγγελάκης: agelakis@ics.forth.gr
Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ