Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική συνάντηση με τους ερευνητές γεωχωρικών δεδομένων, η οποία διοργανώθηκε από την Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας στο πλαίσιο του έργου Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τις πρακτικές ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.