Η ημερίδα διοργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και το Ερευνητικό Πρόγραμμα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό αρχείο. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ. Ώρα έναρξης 9.30.

Επισκεφτείτε τη σελίδα της εκδήλωσης.

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη

Συμμετοχή Ακαδημίας Αθηνών: Από το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ στο PARTHENOS-EU Project: Οι ψηφιακές υποδομές, τα μητρώα συλλογών και οι θησαυροί στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πρακτικά συνεδρίου https://dyas-net.gr/document/4107/