Τo Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών «Ψηφίς» της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το δίκτυο DARIAH-GR/ΔΥΑΣ διοργάνωσε στις 26 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακό σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ με ερευνητές/ερευνήτριες της Ακαδημίας Αθηνών.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με ψηφιακά εργαλεία, μέσα, δεδομένα και τεχνικές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, με σκοπό να τα αξιοποιήσουν και να τα ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σεμινάριο περιέλαβε εισαγωγή στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρουσίαση των σχετικών ψηφιακών μέσων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής αυτών μαζί με ένα πρότυπο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων.