Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ) σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας (workshop) με θέμα: “Οι ανθρωπιστικές επιστήμες συναντούν την επιστήμη της πληροφορικής” την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011, ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της συνάντησης.

Πρόγραμμα

10:00 | Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί

10:15 | Διαχείριση όρων και λεξιλογίου στο ψηφιακό περιβάλλον

Συντονιστής: Πάνος Κωνσταντόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»)

Ζήσης Μελισσάκης (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): «Έγγραφα και χειρόγραφα στο διαδίκτυο. Ζητήματα ορολογίας στις βάσεις δεδομένων του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.»

Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό ΊδρυμαΕρευνών): «Μία βάση δεδομένων βυζαντινών αγιολογικών κειμένων: προβλήματα ορολογίας»

Στέφανος Κόλλιας (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, ΕΜΠ): «Τεχνολογίες σημασιολογικής αναζήτησης περιεχομένου και ερευνητικές υποδομές»

Ίων Ανδρουτσόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»): «Αυτόματη παραγωγή κειμένων σε συστήματα ξεναγήσεων»

Συζήτηση

12:00 | Διάλειμμα

12:15 | Εκδόσεις και συλλογές στο ψηφιακό περιβάλλον

Μεταξία Τσιποπούλου (Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού): «Collections.culture.gr. Ο νέος ιστότοπος προβολής του ελληνικού πολιτισμού»

Κατερίνα Γαρδίκα (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών): «Πρωτογενείς πηγές νεοελληνικής ιστορίας στο διαδίκτυο. Η σκοπιά του χρήστη»

Σταύρος Αγγελής (Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά») και Χρήστος Παπαθεοδώρου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»): «Αναπτύσσοντας ένα μητρώο πολιτιστικών συλλογών»

Εύη Σαχίνη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): «Δράσεις του ΕΚΤ για ψηφιακές εκδόσεις και συλλογές στις ανθρωπιστικές επιστήμες»

Συζήτηση

14:00 | Διάλειμμα με ελαφρύ γεύμα

15:00 | Ψηφιακές υπηρεσίες για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Συντονιστής: Ελένη Κατσιαδάκη (Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών)

Martin Doerr (Center for Cultural Informatics / Information Systems Laboratory Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology): «The logic of content provision and aggregation: The Europeana data model»

Νίκος Χούσσος (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): «Ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες του ΕΚΤ για τις ανθρωπιστικές επιστήμες»

Πάνος Κωνσταντόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»): «Προς μια εθνική υποδομή υπηρεσιών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες»

Συζήτηση

Διαβάστε από την βιβλοθήκη:

Μελισσάκης Ζ., «Έγγραφα και χειρόγραφα στο διαδίκτυο. Ζητήματα ορολογίας στις βάσεις δεδομένων του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.»

Κουντούρα-Γαλάκη Ε., «Μια βάση δεδομένων βυζαντινών αγιολογικών κειμένων: προβλήματα ορολογίας»

Τσιποπούλου Μ., «Collections.culture.gr. Ο νέος ιστότοπος προβολής του ελληνικού πολιτισμού»

Γαρδίκα Κ., «Πρωτογενείς πηγές νεοελληνικής ιστορίας στο διαδίκτυο. Η σκοπιά του χρήστη»

Αγγελής Σ., Παπαθεοδώρου Χ., «Αναπτύσσοντας ένα μητρώο πολιτιστικών συλλογών»

Σαχίνη Ε., «Δράσεις του ΕΚΤ για ψηφιακές εκδόσεις και συλλογές στις ανθρωπιστικές επιστήμες»

Ντέρ Μ., «The logic of content provision and aggregation: The Europeana data model»

Χούσσος Ν., «Ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες του ΕΚΤ για τις ανθρωπιστικές επιστήμες»

Κωνσταντόπουλος Π. «Προς μια εθνική υποδομή υπηρεσιών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες»