ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
30/06/2021

Επιμέλεια μεταδεδομένων

Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΕΚ Αθηνά, 30/3, 6/4, 13/4/2021.

Μάθημα Ι: Συλλογές δεδομένων και αποθετήρια Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ. Τι είναι ψηφιακές συλλογές, μεταδεδομένα και αποθετήρια και γιατί τα χρειαζόμαστε; Πώς σχετίζονται με την Ανοικτή Επιστήμη; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πρωτογενή ή δευτερογενή συλλογή; Συνάθροιση των μεταδεδομένων και […]

28/05/2021

The Apollonis Digital Infrastructure: Issues of collaboration between arts, humanities and applied sciences

Διαδικτυακή συνάντηση
3rd International Conference Digital Culture & Audio Visual Challenges – Interdisciplinary Creativity in Arts and Technology, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 28-29/5/2021.

Η ομάδα της ΑΣΚΤ συμμετείχε με ανακοίνωση στο 3rd International Conference Digital Culture & Audio Visual Challenges – Interdisciplinary Creativity in Arts and Technology, το οποίο διοργανώθηκε online από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις 28 και 29 Μαΐου 2021. Τα στοιχεία […]

13/04/2021

Παράσταση πληροφορίας και ψηφιακή τεκμηρίωση

Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΕΚ Αθηνά, 30/3, 6/4, 13/4/2021.

Μάθημα ΙIΙ: Περιγραφή συλλογών Τρίτη 13 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ. Ποια είναι η δομή του υλικού μας; Γιατί χρειαζόμαστε ένα σχήμα τεκμηρίωσης; Πώς θα το δημιουργήσουμε; Πώς επιτυγχάνουμε ενιαία πρόσβαση σε ετερογενές υλικό; Ανάλυση της δομής των μεταδεδομένων των συλλογών. Μοντελοποίηση […]

13/04/2021

Περιγραφή Συλλογών Δεκαετίας ΄40

Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΕΚ Αθηνά, 30/3, 6/4, 13/4/2021.

Μάθημα ΙIΙ: Περιγραφή συλλογών Τρίτη 13 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ. Ποια είναι η δομή του υλικού μας; Γιατί χρειαζόμαστε ένα σχήμα τεκμηρίωσης; Πώς θα το δημιουργήσουμε; Πώς επιτυγχάνουμε ενιαία πρόσβαση σε ετερογενές υλικό; Ανάλυση της δομής των μεταδεδομένων των συλλογών. Μοντελοποίηση […]

06/04/2021

Ροές Εργασίας στον Ψηφιακό Χώρο: Μελέτη Περίπτωσης Δεκαετίας ΄40

Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΕΚ Αθηνά, 30/3, 6/4, 13/4/2021.

Μάθημα ΙI: Επιμέλεια των μεταδεδομένων Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ. Ποιες είναι οι προκλήσεις του πηγαίου υλικού; Ποιες οι προϋποθέσεις για επιτυχή ανάκτηση της πληροφορίας; Ποιές εργασίες επιμέλειας απαιτούνται; Καθαρισμός μεταδεδομένων. Ζητήματα τυποποίησης των τιμών για την ομογενοποίηση των αρχείων […]

06/04/2021

Εξαγωγή Πληροφορίας με Μεθόδους Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας από τις εγγραφές του αρχείου της ΔΙΣ (Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού)

Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΕΚ Αθηνά, 30/3, 6/4, 13/4/2021.

Μάθημα ΙI: Επιμέλεια των μεταδεδομένων Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ. Ποιες είναι οι προκλήσεις του πηγαίου υλικού; Ποιες οι προϋποθέσεις για επιτυχή ανάκτηση της πληροφορίας; Ποιές εργασίες επιμέλειας απαιτούνται; Καθαρισμός μεταδεδομένων. Ζητήματα τυποποίησης των τιμών για την ομογενοποίηση των αρχείων […]

06/04/2021

Επιμέλεια των μεταδεδομένων – Καθαρισμός

Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΕΚ Αθηνά, 30/3, 6/4, 13/4/2021.

Μάθημα ΙI: Επιμέλεια των μεταδεδομένων Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ. Ποιες είναι οι προκλήσεις του πηγαίου υλικού; Ποιες οι προϋποθέσεις για επιτυχή ανάκτηση της πληροφορίας; Ποιές εργασίες επιμέλειας απαιτούνται; Καθαρισμός μεταδεδομένων. Ζητήματα τυποποίησης των τιμών για την ομογενοποίηση των αρχείων […]

30/03/2021

Η επιμέλεια ψηφιακών πόρων ως απαίτηση ορθής συσσώρευσης

Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΕΚ Αθηνά, 30/3, 6/4, 13/4/2021.

Μάθημα Ι: Συλλογές δεδομένων και αποθετήρια Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ. Τι είναι ψηφιακές συλλογές, μεταδεδομένα και αποθετήρια και γιατί τα χρειαζόμαστε; Πώς σχετίζονται με την Ανοικτή Επιστήμη; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πρωτογενή ή δευτερογενή συλλογή; Συνάθροιση των μεταδεδομένων και […]

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 374 δημοσιευμένα άρθρα.