ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
21/02/2019

Μεταθησαυρός Backbone Thesaurus (BBT)

Ένας υπερκείμενος μεταθησαυρός για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στόχος του είναι να ορίσει τiς έννοιες ανώτατου επιπέδου (θέματα και ιεραρχίες) που θα αποτελέσουν κοινή βάση για τη δόμηση θησαυρών σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για αντικειμενικότητα και διεπιστημονικότητα. Δημιουργήθηκε […]

Περισσότερα
22/12/2018

Mapping Memory Manager (3M)

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΠΠ-ΙΤΕ).

O 3M editor είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν και να επεξεργαστούν οι ορισμοί αντιστοίχισης που βασίζονται στο X3ML. To 3M είναι ένα σύστημα για τη διαχείριση των αρχείων αντιστοίχισης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 3M editor είναι: […]

Περισσότερα
09/12/2018

Επισημειωτής γεωγραφικών αναφορών inPlace

ICCS_04 InPlace Service

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο επισημειωτής γεωγραφικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση πεδίων μεταδεδομένων που φέρουν γεωγραφικούς χωρικούς χαρακτηρισμούς με βάση το λεξιλόγιο που παρέχει η βάση γνώσης Geonames. Για την παραγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων ο επισημειωτής αξιοποιεί την ιεραρχική δόμηση των γεωγραφικών περιοχών που παρέχει […]

Περισσότερα
25/04/2018

Επισημειωτής χρονικών αναφορών inTime

ICCS_03 InTime Service 2018

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο επισημειωτής χρονικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση πεδίων μεταδεδομένων που φέρουν ημερολογιακούς χρονικούς χαρακτηρισμούς με βάση τη συνήθη ημερολογιακή μέτρηση του χρόνου με όρους του λεξιλογίου TimeLine.Ο επισημειωτής παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο τα […]

Περισσότερα
25/04/2018

Οντολογία και Λεξιλόγιο TimeLine

ICCS_02 TimeLine Ontology & Vocabulary 2018

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Το λεξιλόγιο και η οντολογία TimeLine κατασκευάστηκαν ώστε να παρέχουν όρους που αναπαριστούν χρονικές περιόδους με βάση τη συνήθη ημερολογιακή μέτρηση του χρόνου (όπως ημέρες, μήνες, έτη, κλπ). Οι όροι αυτοί είναι χρήσιμοι για τη σημασιολογική επισημείωση δεδομένων και μεταδεδομένων […]

Περισσότερα
25/04/2018

Επεξεργαστής D2RML

ICCS_01 D2RML Processor Service 2018

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο επεξεργαστής D2RML είναι ένα πακέτο λογισμικού που επεξεργάζεται αρχεία D2RML και παράγει σύνολα δεδομένων RDF. Κάθε αρχείο D2RML αποτελεί μια προδιαγραφή του τρόπου λήψης δεδομένων από μία ή περισσότερες πηγές, και ενός συνόλου κανόνων απεικόνισης των δεδομένων αυτών σε […]

Περισσότερα
30/06/2016

Μητρώο λογισμικών υπηρεσιών

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Η μελέτη και δημιουργία μητρώου λογισμικού υπηρεσιών που αφορούν τόσο στη συλλογή των μεταδεδομένων με διαλειτουργικό τρόπο, όσο και στην σημασιολογική αναζήτηση και απάντηση στα επερωτήματα των χρηστών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για […]

Περισσότερα
30/10/2015

Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Μουσειακών Αντικειμένων

SYNTHESIS museum

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ).

Η δημιουργία του συστήματος αυτού βασίστηκε σε προϋπάρχουσα υποδομή, η οποία στα πλαίσια του έργου DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ  μετατράπηκε σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες τεκμηρίωσης […]

Περισσότερα
21/10/2015

Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών TheMaS

Δείτε το βίντεο επίδειξης του περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων του THEMAS: Themas video.

Το σύστημα διαχείρισης θησαυρών THEMAS (Thesaurus Management System) είναι ένα διαδυκτιακό σύστημα ανοικτού κώδικα για την δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση πολυθεματικών, πολύγλωσσων θησαυρών.

Περισσότερα
21/05/2015

Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΥΑΣ

Δημιουργήθηκαν και υποστηρίζονται από την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Πληροφορίες για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, και για τις συλλογές τους (φυσικές και ψηφιακές).

Περισσότερα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.